Alles voor in jouw droomhuis
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en beschermen uw persoonlijke gegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens:

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

Hoe beschermen wij uw gegevens? Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal en andere vormen van misbruik.

Wie heeft toegang tot uw gegevens? Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn uw rechten? U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren en om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Contact Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen de gewijzigde versie op onze website publiceren.