Alles voor in jouw droomhuis
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Homeofstyle.nl:

 

 1. Inleiding
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van deze interieur website. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 2. Intellectuele eigendom
  Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's, logo's, ontwerpen en lay-outs, zijn eigendom van de website-eigenaar en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enige andere manier te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de website-eigenaar.
 3. Gebruik van de website
  Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken voor illegale doeleinden of om de rechten van anderen te schenden. U gaat ermee akkoord om geen inhoud te plaatsen die beledigend, lasterlijk, obsceen, bedreigend of discriminerend is. Het is ook niet toegestaan om deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de website-eigenaar.
 4. Privacy
  De website-eigenaar respecteert uw privacy en zal uw persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of nodig is voor de uitvoering van de diensten die op deze website worden aangeboden.
 5. Aansprakelijkheid
  De website-eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade. De website-eigenaar is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op deze website wordt gelinkt.
 6. Wijzigingen
  De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U wordt geadviseerd deze voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 7. Toepasselijk recht
  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 8. Bestellingen en levering
  Indien u via deze website producten of diensten bestelt, gelden daarvoor specifieke voorwaarden en beleid. U dient bijvoorbeeld te voldoen aan de betalingsvoorwaarden die op de website zijn vermeld. De website-eigenaar zal alle redelijke inspanningen leveren om uw bestelling binnen een redelijke termijn te leveren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of fouten veroorzaakt door derden (bijv. transporteurs).
 9. Garanties en terugbetalingen
  Indien u producten via deze website heeft besteld, zijn deze onderworpen aan garanties die bij wet zijn voorgeschreven. Indien u een product ontvangt dat beschadigd is of niet aan uw verwachtingen voldoet, dient u dit binnen een redelijke termijn te melden en zal de website-eigenaar alle redelijke inspanningen leveren om een oplossing te vinden (bijv. vervanging, reparatie, terugbetaling).
 10. Gebruikersaccount
  Op deze website kunt u mogelijk een gebruikersaccount aanmaken om bijvoorbeeld bestellingen te plaatsen of toegang te krijgen tot exclusieve content. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en dient deze niet te delen met derden. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen indien u deze algemene voorwaarden schendt.
 11. Geschiktheid voor gebruik
  De website-eigenaar streeft ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken op deze website, maar kan niet garanderen dat alle informatie foutloos of volledig is. U dient daarom zelf te verifiëren of de informatie op deze website geschikt is voor uw doeleinden. De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.
 12. Overmacht
  De website-eigenaar is niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of fouten in de diensten die op deze website worden aangeboden als deze worden veroorzaakt door overmacht (bijv. natuurrampen, stakingen, oorlog, pandemieën, technische storingen). De website-eigenaar zal alles in het werk stellen om de diensten zo snel mogelijk te herstellen.
 13. Klachtenprocedure
  Indien u een klacht heeft over de diensten die op deze website worden aangeboden, kunt u contact opnemen met de website-eigenaar. Deze zal uw klacht zo snel mogelijk behandelen en proberen tot een bevredigende oplossing te komen.
 14. Scheidbaarheid
  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijken te zijn, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.
 15. Taal
  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze vertaald worden naar een andere taal, dan is de Nederlandse versie de officiële versie en prevaleert deze in geval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen.
 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet anders voorschrijft.
 17. Wijzigingen
  De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U wordt daarom geadviseerd om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen. Door deze website te blijven gebruiken na eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden, aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden.
 18. Intellectuele eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten en databankrechten) met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, inclusief de teksten, afbeeldingen, logo's, lay-out en software, behoren toe aan de website-eigenaar of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, publiceren, verspreiden of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar.
 19. Links naar andere websites
  Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet eigendom zijn van of beheerd worden door de website-eigenaar. De website-eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites. Het gebruik van deze links is op eigen risico en de website-eigenaar adviseert u om de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van deze websites te raadplegen alvorens deze te gebruiken.
 20. Contactgegevens
  Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden of over het gebruik van deze website, kunt u contact opnemen met de website-eigenaar via de contactgegevens die op de website worden vermeld.

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.